سفر یک رباعی از فارسی به فارسی

از کفر و ز اسلام برون صحرایی است

« فراتر از ایده کار خوب و کار بد، دشتی هست و من در آنجا با تو ملاقات خواهم کرد وقتی روح در آن چمنزار می‌آرامد، جهان بیش از حد پر است و نمی‌توان درباره آن صحبت کرد ایده‌ها، زبان و حتی واژه «یکدیگر» دیگر معنا نخواهد داشت.» احتمالاً شما هم مثل من چیز زیادی …

ادامه مطلبسفر یک رباعی از فارسی به فارسی