گفت‌وگو با «چندر شیکهر»؛ استاد زبان ادبیات فارسی در دانشگاه دهلی هند – در خدمت پاسداری از میراث نیاکان پارسی‌گوی

گفت‌وگو با «چندر شیکهر»؛ استاد زبان ادبیات فارسی در دانشگاه دهلی هند

همین چند روز پیش بود که ۶۰ ساله شد؛ او که شیفته زبان فارسی است. البته از عنفوان کودکی دل در گرو این زبان و ادبیاتش داشت و با آن رشد یافت اما هرچه جلوتر آمد، تعلق خاطرش افزون گشت تا آنجا برای تحصیل در دانشگاه، همین رشته را برگزید و اکنون به مرتبه‌ای دست یافته که طی سال‌های اخیر، در دو دوره سه ساله، مدیر گروه زبان فارسی را در دانشگاه دهلی هند برعهده داشته است. با چندر شیکهر (Chander Shekhar‌) در آخرین ساعات حضورش در ایران، در فرهنگستان زبان و ادب فارسی به بحث نشستیم که در ادامه می‌خوانید.

علاقه روزافزون آمریکائی‌ها به زبان و ادبیات فارسی

منصور رستگار فسایی، استاد مهمان زبان و ادبیات فارسی دانشکده مطالعات خاورنزدیک دانشگاه آریزونا در آمریکا معتقد است به دلیل موقعیت و اهمیت همه جانبه ایران، رویکرد به آشنایی با زبان و ادبیات فارسی در این ایالات متحده روزافزون است.

روایت استاد آمریکایی از فرهنگ ایرانی

گفتگوی مهر با ویلیام بیمن (William O. Beeman)، رئیس دپارتمان انسان‌شناسی دانشگاه مینه‌سوتای آمریکا که در سایت انسان‌شناسی و فرهنگ از او به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تعزیه شناسان یاد شده است، آمیخته‌ای از گفته‌ها و شنیده‌های دوستانه است که به صورت حضوری و اینترنتی با گفته‌هایی از نخستین سفرش به ایران آغاز می‌شود.