روایت استاد آمریکایی از فرهنگ ایرانی

گفتگوی مهر با ویلیام بیمن (William O. Beeman)، رئیس دپارتمان انسان‌شناسی دانشگاه مینه‌سوتای آمریکا که در سایت انسان‌شناسی و فرهنگ از او به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تعزیه شناسان یاد شده است، آمیخته‌ای از گفته‌ها و شنیده‌های دوستانه است که به صورت حضوری و اینترنتی با گفته‌هایی از نخستین سفرش به ایران آغاز می‌شود.