این دسته کلید سرانجام کدام قفل را می‌گُشاید؟

کتاب داستان یا رمان جدیدی را که از کتابخانه امانت گرفته‌اید یا از کتاب فروشی خریده‌اید در دست می‌گیرید، می‌خوانید و در فضای داستان غرق می‌شوید. صفحه‌ی رایانه را باز می‌کنید، وارد دنیای مجازی می‌شوید و ظرف چند ساعت به ده‌ها وبلاگ سرمی‌زنید؛ مطلب می‌خوانید، نقد، نظر، یادداشت روزانه، ماجرای زندگی، خلاصه کتاب یا فیلم، …

ادامه مطلباین دسته کلید سرانجام کدام قفل را می‌گُشاید؟