از عشق به کباب کوبیده تا جذابیتِ مانتوهای ایرانی

از عشق به کباب کوبیده تا جذابیتِ مانتوهای ایرانی

«تئودورا» همراه گروهی از فارسی آموزان، سفری یک ماهه به ایران داشت که پس از گذراندن دوره‌ی دانش‌افزایی، فرصتی پیدا کرد تا در اولین سفرش به ایران، تهران، اصفهان و کاشان را هم ببیند. این گپ کوتاه با او به زبان فارسی پای برج آزادی زده شد، بنایی که به نظرش زیباترین ساختمان شهر تهران است و به لحاظ معماری بالاترین امتیاز را در بین تمام ساختمان‌های پایتخت ایران دارد.

مرکز آموزشی، فرهنگی ایران در صربستان گشایش یافت

مرکز آموزشی، فرهنگی ایران در صربستان گشایش یافت

به همت رایزنی فرهنگی کشورمان و نمایندگی بنیاد سعدی در صربستان، مرکز آموزشی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه جان نسبیت، بزرگترین دانشگاه غیردولتی صربستان، گشایش یافت.