تمجید از سینمای ایران در دانشگاه کمپلوتنسه مادرید

همایش دو روزه معرفی سینمای ایران در محل دانشکده ارتباطات دانشگاه کمپلوتنسه مادرید برگزار شد.
در دومین روز این همایش که روز گذشته(سه شنبه) با عنوان «بازنمایی جنسیت در سینمای ایران» برگزار شد، «کارینا ناترپیر« استاد سینما و عکاسی دانشگاه اوتونوما سانتو دومینگو جمهوری دومینیکن و دانشجوی دکترای دانشگاه مادرید، «ماریو راخاس فرناندز» استاد سینمای دانشگاه پادشاه خوآن کارلوس مادرید، «نیکو روآ» مستندساز و نویسنده و «الهام کاویان» دانشجوی دکترای دانشگاه سالانکا (غرب) به بیان دیدگاه های خود در این خصوص پرداختند.