سیمین دانشور: یادی از آن سفر کرده و آلبوم تصاویر

سیمین دانشور یکی از نویسندگان بعد از جریان مشروطیت در ایران است که به عنوان اولین زن ایرانی وارد عرصه ادبیات ایران شد. آنچه در این مقاله می‌خوانید گزارشی است از زندگی و جریاناتی که بر این بانوی بزرگ رخ داده است و همین طور خانه زیبایی که سال‌ها در آن‌جا عمر را سپری کردند.