حضور دکتر محمد دهقانی در موسسه دهخدا

دکتر محمد دهقانی، پژوهشگر و مترجم حوزه ادبیات، روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ در جمع دانشجویان فارسی آموز دوره های میانی، پیشرفته و عالی موسسه دهخدا حاضر شد و در باره تاریخ ادبیات فارسی برای آن سخن گفت. او در سخنرانی اش به ویژه از تفاوت های ادبیات رسمی و غیر رسمی در دوره هایی از تاریخ ادبیات ایران یاد کرد و به عنوان نمونه از شاهنامه فردوسی، رباعی های خیام و غزل های حافظ نام برد که با پشتوانه مردمی به مقام تثبیت ادبی رسید.