هوگو، سعدی فرانسه

سه‌شنبه ۲۹ فروردین نخستین روز از همایش سعدی و ویکتور هوگو در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار شد. شهرکتاب در پنج‌سال گذشته مقارن با روز بزرگداشت سعدی همایش‌های دیگری درباره‌ی این سخن‌سرای سترگ زبان فارسی برگزار کرده است؛ در این همایش‌ها وجوه مختلف تاثیرگذاری شیخ اجل بر دیگر سخن‌سرایان بزرگ ادبیات جهان و مشابهت‌های وی با ایشان تبیین می‌شود.