علاقه روزافزون آمریکائی‌ها به زبان و ادبیات فارسی

منصور رستگار فسایی، استاد مهمان زبان و ادبیات فارسی دانشکده مطالعات خاورنزدیک دانشگاه آریزونا در آمریکا معتقد است به دلیل موقعیت و اهمیت همه جانبه ایران، رویکرد به آشنایی با زبان و ادبیات فارسی در این ایالات متحده روزافزون است.

موقعیت زبان و ادبیات فارسی در دانشگاههای آمریکا

در دهه سوم قرن بیستم بود که طرح توسعه تحقیق و تدریس در رشته علوم انسانی در ایالات متحده ریخته شد و تا پایان جنگ دوم، آمریکا در این زمینه پیشرفتهای زیادی کرد. به طور مشخص تر و در زمینه ایران شناسی و مطالعات مربوط به ایران باید گفت که این برنامه ها در آمریکا قبل از جنگ جهانی دوم منحصر به چند دانشگاه بود و به طور کلی به مطالعات مذهبی بستگی داشت. بعد از جنگ علاقه بیشتری به این برنامنه ها خصوصاً به زبان فارسی و تمدن ایران نشان داده شد.

روایت استاد آمریکایی از فرهنگ ایرانی

گفتگوی مهر با ویلیام بیمن (William O. Beeman)، رئیس دپارتمان انسان‌شناسی دانشگاه مینه‌سوتای آمریکا که در سایت انسان‌شناسی و فرهنگ از او به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تعزیه شناسان یاد شده است، آمیخته‌ای از گفته‌ها و شنیده‌های دوستانه است که به صورت حضوری و اینترنتی با گفته‌هایی از نخستین سفرش به ایران آغاز می‌شود.

مشتاقان زبان فارسی در دانشگاه‌های آمریکا

درست ۴۰ سال می‌شود که فعالیت علمی‌اش را در خارج از مرزهای ایران جست‌و‌جو می‌کند اما در همه این سال‌ها شیفتگی‌اش به سرزمین مادری را از دست نداده و اتفاقاً در نقطه مقابل، می‌کوشد تا ایران‌شناسی و مطالعات زبان فارسی را در کیلومترها دورتر از ایران گسترش دهد. «کامران تلطف» اکنون در گروه مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا (School of Middle Eastern & North African Studies) در دانشگاه آریزونا (University of Arizona) در آمریکا، استاد زبان و ادبیات فارسی است.