چگونه هنرمند آلمانی از غزل‌های حافظ الهام می‌گیرد؟

گونتر اوکر (Günther Uecker)

گونتر اوکر کیست؟ گونتر اوکر (Günther Uecker) هُنرمند معاصرِ آلمانی است که در سال ١٩٣٠ در آلمانِ شرقى و در خانواده‌اى روستایى و کشاورز متولّد شد. سال‌هاى نوجوانی‌اش با جنگِ جَهانى دُوم همزمان بود. تجربه‌ جنگ، خُشونت و ویرانی، تأثیرِ عَمیقی بر او گذاشت. اوکر پس از جنگِ ‌جهانیِ دوم، هنر جدید را در آثارش …

ادامه مطلبچگونه هنرمند آلمانی از غزل‌های حافظ الهام می‌گیرد؟