فعالیت

  • ابوالفضل آهنی یک بروزرسانی ارسال کرد در حال حاضر

    5 اسفند؛ سالروز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندسی
    اینفوگرافیک/ مهندسان ایرانی را از عهد باستان بشناسیم