فعالیت

  • ابوالفضل آهنی یک بروزرسانی ارسال کرد 1 سال, ماه 5 قبل

    سهراب سپهری اولین کسی بود که به علّت اصلی آلودگی هوای تهران پی برد. علّت آلودگی نه سوخت‌های فسیلی که وجود مسئولین فسیلی است.
    آنجا که گفت: «جای مردانِ سیاست بنشانید درخت تا هوا تازه شود»