چگونه از نمودار خوشه‌ای برای یادگیری زبان فارسی استفاده کنیم؟

در این نوشته می‌خواهیم شما را با یک روش مؤثّر برای یادگیری و تسلط بر واژه‌ها یا مفاهیمِ زبان جدیدی که می‌آموزید، آشنا کنیم؛ خوشه‌بندی خوشه‌بندی چیست؟ خوشه‌بندی، گروه‌بندی کردن مجموعه ای از چیزهاست. اشیا، واژه‌ها یا مفاهیم در یک گروه (به نام خوشه) قرار می‌گیرند. این گروه یا خوشه را می‌توان با دیگر دسته‌های …

ادامه مطلبچگونه از نمودار خوشه‌ای برای یادگیری زبان فارسی استفاده کنیم؟

مزخرف لایَتَچَسبَک!

مزخرف لایَتَچَسبَک

واژه‌ها و اصطلاحات بسیاری نیز در زبان فارسی هست که رگ و ریشه‌ی عربی دارند، ولی همه‌ی آن‌ها در همان معنای عربی به کار نمی‌روند. دسته‌ای هم هستند که ظاهری غلط‌انداز دارند ولی اصلاً به آن شکل در زبان عربی وجود ندارند و در سیر «واژه‌سازی دورگه» وارد زبان روزمره‌ی ما شده‌اند.