چگونه از نمودار خوشه‌ای برای یادگیری زبان فارسی استفاده کنیم؟

در این نوشته می‌خواهیم شما را با یک روش مؤثّر برای یادگیری و تسلط بر واژه‌ها یا مفاهیمِ زبان جدیدی که می‌آموزید، آشنا کنیم؛ خوشه‌بندی خوشه‌بندی چیست؟ خوشه‌بندی، گروه‌بندی کردن مجموعه ای از چیزهاست. اشیا، واژه‌ها یا مفاهیم در یک گروه (به نام خوشه) قرار می‌گیرند. این گروه یا خوشه را می‌توان با دیگر دسته‌های …

ادامه مطلبچگونه از نمودار خوشه‌ای برای یادگیری زبان فارسی استفاده کنیم؟

نیم‌فاصله و کیبورد فارسی برای انواع موبایل‌، تبلت و کامپیوتر

نیم‌فاصله و کیبورد فارسی برای انواع موبایل‌، تبلت و کامپیوتر

هنوز هستند کاربران بسیار زیادی که مقدماتی‌ترین الفبای فنی نگارش در کامپیوتر و موبایل و برای وب را نمی‌دانند. بسیارند کسانی که هنوز از من می‌پرسند چگونه می‌توانند «نیم‌فاصله» ایجاد کنند یا اصلاً «نیم‌فاصله» یعنی چه؟ نقطه‌گذاری درست یعنی چه؟ مگر پرانتز و گیومه گذاشتن هم شیوه‌ی خاصی دارد؟ در این یادداشت آموزشی، بدون وارد شدن به موضوع رسم‌الخط و ویرایش، الفبای فنی نگارش در موبایل و تبلت و کامپیوتر و برای وب را به «ساده‌ترین» زبانی که بلدم می‌نویسم.