دوره‌ها$100
۱۶ رباعی از خیام

16 رباعی از خیام

See more...

0% پیشرفت
0/25 مرحله

$100
دوره ۵ داستان از مثنوی معنوی

5 داستان از مثنوی معنوی

  • بیش از یک ساعت صدای ضبط شده روخوانی اشعار و نثر ساده شده اشعار
  • ترجمه انگلیسی ابیات
  • لغات کلیدی هر حکایت
  • آزمونهای متنوع در انتهای هر درس

See more...

0% پیشرفت
0/24 مرحله