مصاحبه: بیم‌ها و امیدهای ما برای گسترش فارسی در جهان

دکتر محمد دهقانی

مصاحبه با آقای دکتر محمد دهقانی دکتر مُحمد دِهقانی، نویسنده، مُترجِم، مُنتقِد ادبی، اُستادِ سابِق دانشگاه‌های تهران و سمنان بوده و سابقه‌ی تَدریس به غیر فارسی زبانان را در کشورِ چین داشته است. در گفت‌وگو با دکتر دهقانی به نکاتِ بسیار مهمی‌درباره‌ی ظرایفِ تدریسِ زبان فارسی به دانشجویان خارجی دَست یافتیم. او معتقد است برای …

ادامه مطلبمصاحبه: بیم‌ها و امیدهای ما برای گسترش فارسی در جهان