خلاصه من از کتاب استارت آپ ناب

برای شرکت‌های استارت آپی استفاده از برنامه‌های ثابت، نقاط عطف تعیین شده و یا تکیه بر پیش بینی‌های بلند مدت بازار گول زدن خود است. مدیریت استارت آپ بیشتر شبیه راندن یک جیپ در جایی ناهموار و سنگلاخ است. موسسان باید پیوسته تغییر جهت دهند و به موانع ناگهانی و بن بست‌های غیر منتظره به …

ادامه مطلبخلاصه من از کتاب استارت آپ ناب